O montessori

Montessori nabídka v ZŠ Vápenná nabízí od roku 2015 moderní výuku založenou na dlouhodobě ověřených konceptech a zkušenostech. Aktuálně zajišťujeme výuku pro děti ve věku od 1. do 9. třídy. Tento přístup rozvíjí pedagogický směr vytvořený italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori. V naší škole jsou děti aktivními účastníky svého vzdělávacího procesu, což podporuje rozvoj nejen jejich znalostí, ale i dovedností, samostatnosti a kreativity. Montessori nabídka ve Vápenné je ideální volbou pro rodiče hledající respektující přístup ke vzdělání svých dětí. Důraz je položen na individuální potřeby i talenty každého žáka stejně jako na  schopnost pracovat efektivně ve skupině  a aktivní zapojení do společenského dění napříč celým regionem. Absolventi Montessori systému ZŠ Vápenná studují aktuálně nejrůznější učební obory, střední či umělecké školy nebo gymnázia dle svého výběru.

 

Montessori pedagogika má několik pilířů, které ji charakterizují a odlišují od tradičního vzdělávání. Jsou to:

 • Samostatnost a nezávislost: Klademe velký důraz na to, aby děti byly postupně schopny samostatně pracovat a rozhodovat. Učí se samoorganizaci, plánování a různým formám učebních strategií.
 • Připravené prostředí: Učební prostředí je pečlivě navrženo a přizpůsobeno potřebám dětí. Je plné speciálních vzdělávacích materiálů, které podporují konkrétní dovednosti, učební cíle i pochopení abstraktních konceptů.
   
 • Smíšené věkové skupiny: Děti různého věku pracují v rámci trojročí, což umožňuje mladším dětem učit se od starších. Starší žáci si upevňují znalosti a komunikační kompetence skrz předávání znalostí mladším spolužákům. Vrstevnické učení je prokazatelně velmi účinné. Tato smíšená věková skupina navíc podporuje sociální i emocionální rozvoj všech dětí.
   
 • Individuální přístup: Každý žák je vnímán jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami a tempem učení.
   
 • Svoboda výběru a sebeřízení: Děti mají ve výběru aktivit a materiálů svobodu. Tímto způsobem se učí samoregulaci, a to jak ve svém učení, tak i ve svém chování. Rolí učitele je vhodně regulovat míru svobody, dle aktuálních schopností žáka.
   
 • Respekt k dítěti: Montessori pedagogika klade velký důraz na respekt k dětem. Podporujeme dětskou sebedůvěru, samostatnost a posilujeme vzájemný respekt.
Podrobnější informace naleznete na webu spolku Cestou s Montessori: https://montessori-vapenna.cz/