O škole

Základní škola Vápenná, okres Jeseník je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Zajišťuje vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech – „I malá škola dokáže mnoho“ a v programu Montessori. Ve školním roce 2023/24 navštěvuje školu 248 žáků.Základní škola Vápenná, okres Jeseník je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Zajišťuje vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech – „I malá škola dokáže mnoho“ a v programu Montessori. Ve školním roce 2023/24 navštěvuje školu 248 žáků.

Budova základní školy se nachází v centru obce, v blízkosti hlavní komunikace. K budově školy přiléhá nově postavené multifunkční hřiště. Tělocvična se nachází zhruba 100 metrů od školy.

Škola je dostupná místní autobusovou i vlakovou dopravou. Autobusová zastávka je umístěna hned vedle budovy školy, vlaková zastávka opodál mimo hlavní silnici 1. třídy, což umožňuje dojíždějícím žákům bezpečný přesun do školy. Budova prošla od svého vzniku několika rekonstrukcemi. V roce 1936 bylo provedeno zvýšení o jedno patro. V roce 2005 bylo ke staré budově přistavěno nové křídlo, byl tak vyřešen problém oddělení žáků prvního a druhého stupně. Další modernizací prošla budova v roce 2011/2012, kdy byla provedena výměna oken, zateplení fasády a přistavění nové kotelny. Z prostředků EU peníze školám se podařilo vybavit další učebny interaktivními tabulemi. V dubnu 2022 byla úspěšně dokončena půdní vestavba, kterou se podařilo i moderně vybavit.

Škola má kvalitní hygienické zázemí – šatny, WC, sprchy. I když hlavní vchod umožňuje bezbariérový vstup do přízemí, nejsme škola bezbariérová. Ve školním roce 2020/2021 proběhla oprava a rekonstrukce dvou kmenových tříd. V roce 2021/2022 úplná rekonstrukce podatelny v přízemí.

Školní družina je umístěna v samostatné budově. V letošním roce je 60 žáků rozděleno do dvou oddělení. V roce 2012 prošly místnosti školní družiny částečnou rekonstrukcí. V blízkosti budovy školní družiny se nachází zahrada s altánem, trampolínou a průlezkami. Do školní jídelny se žáci přesunují po místní komunikaci, je vzdálena přibližně 400 metrů. Stravování pro školu zajišťuje Mateřská škola Vápenná.

Naše škola podporuje zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem. Vzdělávací programy školy kladou důraz na trvalost poznatků a jejich propojenost s praktickým životem. Snažíme se vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Naše hlavní zásady jsou – vytvořit pozitivní klima, dát stejnou šanci všem žákům, vést děti k dodržování stanovených pravidel, používat co nejefektivnější metody a formy výuky, využívat co nejvíce moderní technologie ve výuce.

Mgr. Zdeněk Hořava
ředitel školy